Sisäympäristö

Sisäympäristö

Sisäympäristö-tutkimusohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla edistetään tilan käyttäjien tuottavuutta, viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä tavalla. Painopistealueita ovat käyttäjäkeskeiset tilat ja niiden energiatehokas hallinta, hyvän sisäympäristön ansaintamallit sekä inspiroivien oppimisympäristöjen suunnittelu ja toteutus. Ohjelmaan osallistuvat yritykset hakevat ennakkoluulottomasti uusia markkinoita tulevaisuuden sisäympäristöistä, joihin ihmiset menevät virkistymään ja edistämään hyvinvointiaan.

Sisäympäristö-ohjelma käsittää oheiset neljä työpakettia (suluissa veturiyritykset):

1. Käyttäjäkeskeinen sisäympäristö (Halton)
2. Sisäympäristön energiatehokas hallinta (Schneider-Electric)
3. Sisäympäristön ansaintalogiikka (Newsec)
4. Oppimisen ja uuden tiedon luomisen tilat(Suomen Yliopistokiinteistöt)

Tutkimustuloksilla parempaa bisnestä – yhteenveto infografiikan keinoin (englanniksi)

TULOSRAPORTTI

OHJELMAN FAKTAT

VISIO

Edistetään tilan käyttäjien tuottavuutta, viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä tavalla

BUDJETTI

0 m€

AIKATAULU

2011-2014

OSALLISTUJAT

26 yritystä/yhteisöä ja 10 tutkimuslaitosta

Yhteyshenkilö

Screen Shot 2013-12-20 at 2.01.41 PM

Lauri Paronen

lauri.paronen@boostbrothers.fi

Tel. +358 40 145 9005