Energizing Urban Ecosystems (EUE): Kaupunkikehittämiseen uusia liiketoimintamalleja

Energizing Urban Ecosystems (EUE): Kaupunkikehittämiseen uusia liiketoimintamalleja

Vuonna 2016 päättyvän Energizing Urban Ecosystems (EUE) -ohjelman strategisia osa-alueita ovat esimerkiksi

– älykkään kaupunkisuunnittelun prosessien kuvaaminen ja visualisointi

– palvelujen ja palveluarkkitehtuurin kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin

– rakennettua ympäristöä koskevien uusien liiketoimintamallien ja –logiikkojen kehittäminen

Ohjelman ekosysteemiin kuuluu niin toteuttajaverkostoja, innovaatioiden edistäjiä kuin rakennetun ympäristön ratkaisuja. Lisäksi ohjelmassa pyritään luomaan kaupunkikehittämiseen monitieteisiä ja vuorovaikutteisia osaamiskeskittymiä.

Tuloksina odotetaan mm. palvelu- ja developing-konsepteja kaupunki- ja aluesuunnitteluun, liiketoimintamalleja rakentamista täydentävään elinkaarenaikaiseen palveluintegraatioon, energiapalveluja yhdyskunnalle ja yksittäiselle kuluttajalle sekä entistä parempaa ymmärrystä käyttäjien tarpeista ja sitä kautta perusteita käyttäjälähtöisille ratkaisuille.

EUE-ohjelmassa on mukana parikymmentä osapuolta: niin kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä kuin niille palveluja tarjoavia yrityksiä sekä Helsingin ja Espoon kaupungit. Osapuolilla on vahva usko siihen, että jatkossa kilpailuetua haetaan ”käyttäjälähtöisistä ja palvelevista elinympäristöistä, joissa luodaan arvoa vuorovaikutuksen, osallistumisen ja oppimisen avulla sekä ymmärretään kestävän ja rikastuttavan kaupungin tarpeet ja mahdollisuudet.”

EUE-ohjelmassa on kolme työpakettia:

Sustainable Innovation City (SIC), veturiyritys SRV

Regional Innovation Ecosystems (RIE), veturiyritykset Espoon kaupunki ja Sito Oy

Business in Built Environment (BBE), veturiyritys Fira Oy

EUE-table

 

OHJELMAN FAKTAT

VISIO

Kaupunkikehittämisen huippuosaamisen keskittymä

BUDJETTI

20 m€

AIKATAULU

2012-2016

OSALLISTUJAT

17 yritystä ja yhteisöä sekä 5 tutkimuslaitosta

Yhteyshenkilö

Jarmo Heinonen, ohjelmajohtaja
RYM Oy
puh. +358 50 4671432
jarmo.heinonen@rym.fi