Built Environment Process Re-engineering (PRE)

Built Environment Process Re-engineering (PRE)

RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma on vuosina 2010-2013 toteutettava PRE-ohjelma (Built Environment Process Re-engineering). Sen tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. Niiden kehittämisen lähtökohtana ovat entistä käyttäjälähtöisemmät toimintatavat, joita tukee tuotemallipohjainen tiedonhallinta kiinteistöjen, infrarakenteiden ja yhdyskuntien koko elinkaaren aikana. Uusien liiketoimintaprosessien myötä tuottavuutta ja laatua voidaan parantaa merkittävästi.

Ohjelma koostuu kuudesta temaattisesta työpaketista (suluissa veturiyritys):

1. Model Nova – Tietomallin käyttö kiinteistön elinkaaren aikana kiinteistöomistajan näkökulmasta (Senaatti-kiinteistöt)
2. NewWow – Tietotyön muuttuva luonne ja vaatimukset sekä seuraukset organisaation ja tilojen johtamiseen (Rapal Oy)
3. BIMCON – Tietomallipohjainen tuotetiedonhallinta teollisen rakentamisen toimitusketjussa (Skanska Oy)
4. DRUM – Tietomallit ja standardit (Tekla Oyj)
5. Infra FINBIM – Infra-alan tulevaisuuden innovaatiopohjainen toimitusketju (VR Track Oy)
6. BIMCity – Yhdyskuntatasoisen rakennetun ympäristön digitaalisten mallien jakamisen, arvioinnin ja kehittämisen alusta (FCG Oy)

PRE-ohjelman tulosseminaari 18.11.2013, esitysaineistot

Infra FINBIM / buildingSMART Finland seminaari 19.11.2013, esitysaineistot

TULOSRAPORTTI

OHJELMAN FAKTAT

VISIO

Täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle

BUDJETTI

21 m€

AIKATAULU

2010-2013

OSALLISTUJAT

37 yritystä ja 6 tutkimuslaitosta

Yhteyshenkilö

Veijo Nykänen, ohjelmapäällikkö
VTT
veijo.nykanen(at)vtt.fi
Tel. +358 400 662614