Tutkimusstrategiat ja -ohjelmat

RYM Oy:n toiminnan ytimen muodostavat osakkaiden päättämään tutkimusstrategiaan perustuvat tutkimusohjelmat, joita yritykset toteuttavat yhdessä 3-6 vuoden aikajänteellä.

Tutkimusstrategiaa ollaan parhaillaan uudistamassa. Painopisteiksi on nousemassa kolme teemaa: hyvinvointia lisäävät tilat, resurssiviisaudella kilpailukykyä ja investointeja houkutteleva rakennettu ympäristö. Suomalaisia huippuosaamisen ekosysteemejä on tarkoitus luoda juuri näille teema-alueille. Lue lisää!

Tutkimusohjelmien lähtökohtana ovat yritysten tulevaisuuden liiketoimintatarpeet ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen. Ne perustuvat toimijoiden tahtotilaan ja yritysten tulevaisuuden visioon.
Ohjelmat ovat terävään strategiseen keihäänkärkiosaamiseen painottuvia kokonaisuuksia. Niissä tehdään avointa pitkäjänteistä strategista tutkimusta.

RYM-tutkimusohjelmille asetettavat keskeiset vaatimukset:

– Ohjelmaan osallistuville yrityksille syntyy merkittävää uutta liiketoimintapotentiaalia

– Tutkimusohjelman avulla saadaan aikaan radikaali muutos toimintatavoissa

– Ohjelma tuottaa globaalisti merkittävää uutta tutkimustietoa

– Ohjelmassa hyödynnetään monialaista ja kansainvälisesti verkottunutta tieteellistä osaamista

Yrityksillä on aktiivinen rooli ohjelmien valmistelussa. Kunkin ohjelman valmistelua varten valitaan veturiyritykset, jotka laativat työpaketit ja tehtäväsuunnitelmat yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa. Ohjelmasta kiinnostuneet yritykset päättävät veturiyrityksen johdolla työpaketin sisällön, resurssit, osallistujat ja panostukset.

Tutkimusohjelmat ovat avoimia kaikille toimijoille, jotka ovat valmiita osallistumaan niiden toteutukseen ja rahoitukseen. Tutkimusohjelman osallistujat muodostavat tutkimuskonsortion ohjelmaa käynnistettäessä. Ohjelmakonsortioon mukaan pääseminen myöhemmässä vaiheessa edellyttää kaikkien osallistujien kirjallisen hyväksynnän.

KÄYNNISSÄ OLEVAT OHJELMAT:

pre_logo

icon-urban

SY_logo

RYM-SRA

 

Jaa