Toiminta-ajatus

RYM Oy kohdentaa huippututkimusta ja -osaamista yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeimpiin hankkeisiin. Tämä nopeuttaa yritysten innovaatioiden kaupallistumista.

Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymän toiminnallisena ytimenä ovat yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisesti toteuttamat tutkimusohjelmat.Tutkimusohjelmat tavoitteineen, sisältöineen sekä resursseineen syntyvät yritysten tarpeista lähtevän fokusoinnin kautta. Tavoitteena on luoda kansainvälisesti tunnustettua huippuosaamista kiinteistö- ja rakennusalan globaaleille markkinoille.

RYM Oy:n tutkimusohjelmat koostuvat tutkimuslaitosten ja yliopistojen kansainvälisesti kunnianhimoisista hankkeista. Ohjelmat valmistellaan niin, että huippuosaajien avulla niissä samalla nostetaan haastavuustasoa ja lyhennetään tutkimusaikaa.

Ohjelmavalmistelun vetureina toimivat aina yritykset. Yritysten ja tutkijoiden yhdessä tunnistamiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin määritellään fokusoitu tutkimusprojekti (ohjelma), joka jaetaan selkeisiin haasteellisiin osatavoitteisiin (työpaketit). Työpaketit toteutetaan yritysten ja huippututkijoiden yhteistyönä.

RYM Oy:n osakkaat ovat avainasemassa tutkimusohjelmia valmisteltaessa. Niihin voivat osallistua myös muut ohjelman tavoitteiden toteuttamista edistävät tahot. Tutkimusohjelmia tukemaan kootaan yritys- ja yritysryhmähankkeita, jotka ovat haastavuudeltaan kansainvälistä tasoa.

Teemakohtainen SHOK-toiminta.jpg

Osana RYM Oy:n strategiaprosessia kootaan kiinteistö- ja rakennusalan globaaleja markkinoita koskevaa seuranta- ja ennakointitietoa osakkaiden ja ohjelmatoiminnan tarpeisiin. Tutkimusyhteistyökumppaneiksi pyritään löytämään kansainvälisesti tunnustettuja yliopistoja tutkimuslaitoksia. Myös rahoitukseen etsitään aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyötahoja.

RYM Oy toimii läheisessä yhteistyössä muiden SHOK-yhtiöiden kanssa. Yhtiöiden välillä on tiivis hallinnollinen vuorovaikutus, mutta kysymykseen voi tulla myös kahden tai useamman yhtiön yhteisiä tutkimusohjelmia tai -aiheita.

Muita SHOK-yhtiöitä ovat:

Cleen Oy (energia ja ympäristö) 
Fimecc Oy (metallituotteet ja koneenrakennus)
Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy
Salwe Oy (terveys ja hyvinvointi)
Tivit Oy (tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut)

Jaa