RYM Oy vapaaehtoiseen selvitystilaan – uudet vaihtoehdot esillä yhtiökokouksessa

RYM Oy vapaaehtoiseen selvitystilaan – uudet vaihtoehdot esillä yhtiökokouksessa

RYM Oy:n 17.3.2016 pidetyssä yhtiökokouksessa päätettiin yksimielisesti yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan. Selvitysmieheksi valittiin asianajaja Mikael Salmi ja hänen varamiehekseen Arto Hyvönen, molemmat Asianajotoimisto Ylikrakasta.

RYM Oy perustettiin vuonna 2009 rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymäksi. Yhtiön toiminnan lopettaminen johtuu ensisijaisesti siitä, että SHOK-yhtiöihin perustuneeseen innovaatiotoimintaan ei ole enää mahdollisuutta saada julkista rahoitusta.

Yritykset ovat Tekesin tuella panostaneet noin 66 miljoonaa euroa RYM Oy:n kolmeen tutkimusohjelmaan. PRE-ohjelma vauhditti tietomallintamisen läpimurtoa kiinteistö- ja rakennusalalla. Monitieteinen Sisäympäristö-ohjelma nosti vahvasti esille käyttäjäkokemuksia varsinkin työ- ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Huhtikuun 2016 lopussa päättyy EUE-ohjelma, jossa on luotu perustaa kaupunkikehittämisen uusille ekosysteemeille, liiketoimintamalleille ja kaupunkimallien käyttöönotolle.

RYM Oy:n selvitystila-prosessi kestää näillä näkymin vuoden 2016 lopulle. Siihen mennessä selvitetään yhtiön kaikki velvoitteet ja sitoumukset, joista huolehditaan vastuullisesti toiminnan päättymiseen asti.

Vaihtoehtoja yhtiöstä vapautuvien pääomien hyödyntämiselle

RYM Oy:n osakkaille palautuva pääoma on arviolta 1,5-1,7 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen jälkeen osakkaille esiteltiin kaksi esimerkkiä siitä, miten RYM Oy:n osakkaat voivat hyödyntää yhtiöstä vapautuvia pääomia sekä alan että oman innovaatiotoimintansa kehittämiseksi.

Tampereen teknillinen yliopisto ehdottaa rakennetun ympäristön tohtorikoulun perustamista. Sitä varten tehtäville lahjoituksille TTY-säätiön peruspääomaan on saatavissa valtiolta jopa kolminkertainen vastinraha. Tohtorikoulussa toteutettaisiin vuorovaikutteista, poikkitieteellistä ja liiketoimintalähtöistä tutkimustoimintaa.

Toisena vaihtoehtona esiteltiin start-up-yrityksiin painottuvan innovaatioprosessin ja -alustan rakentamista sekä näin syntyvien uusien liiketoimintamallien kehittämistä ja riskirahoitusta. Tätä ehdottaneen konsortion jäseniä ovat Nestholma Venture Accelator ja Butterfly Ventures.

LISÄTIEDOT

Mikael Salmi, selvitysmies, Asianajotoimisto Ylikraka Oy, puh. 040 546 4435, mikael.salmi@ylikraka.fi

Ilari Aho, RYM Oy:n hallituksen puheenjohtaja 17.3. asti, puh. 040 707 7130, ilari.aho@uponor.com

Ari Ahonen, RYM Oy:n toimitusjohtaja 17.3. asti, puh. 0400 618 300, ari.ahonen@rym.fi

Jaa