Professori Kirsti Lonka: “Tilat on suunniteltava oppimiseen koukuttaviksi”

Professori Kirsti Lonka: “Tilat on suunniteltava oppimiseen koukuttaviksi”

– Emme tarvitse niinikään opetustiloja, vaan inspiroivia oppimisympäristöjä. Emme enää puhu myöskään opetusteknologiasta, vaan uudenlaisista sosio-digitaalisista vuorovaikutuksen muodoista. Koulujen ja yliopistojen tilaratkaisujen on oltava sellaisia, että ne koukuttavat oppimiseen. RYM-Sisäympäristö-ohjelmassa teemme käyttäjälähtöistä ja monitieteistä tutkimusta, joka tuottaa maailman luokan osaamista osaamisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen, toteaa kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta.

Kirsti Lonka_WProfessori Lonka kertoi oppimisympäristöjä koskevan huippututkimuksen tavoitteista ja tuloksista Helsingissä pidetyssä SHOK Summitissa, jossa kaikki kuusi SHOK-yhtiötä (CLEEN, DIGILE, FIBIC, FIMECC, RYM ja SALWE) esittelivät tutkimusohjelmiensa kärkituloksia. Puheenvuorossaan hän kuvasi mahdollisuuksia yhdistää kasvokkain tapahtuvat opetustilanteet virtuaalisesti tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tällaisissa ratkaisuissa olisi Longan mukaan potentiaalia suomalaisiin innovaatioihin, jotka mahdollistavat täysin uudenlaiset ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisen muodot niin oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin kotonakin.

RYM Oy perustettiin rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymäksi vuonna 2009. Sen koordinoimana on käynnistetty kolme tutkimusohjelmaa, joiden yhteisvolyymi on noin 75 miljoonaa euroa. Yrityslähtöisen huippututkimuksen vuosivolyymi on noin 20 miljoonaa euroa. Ohjelmiin on osallistunut noin 80 erilaista organisaatiota: erikokoisia yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.

Tietomallintamisella tiikerinloikkia tuottavuuteen, laatuun ja työturvallisuuteen

Oppimisympäristöjen kehittämisen lisäksi käyttäytymistieteellistä huippuosaamista ja monitieteistä tutkimustapaa on hyödynnetty esimerkiksi siinä, miten tietomallintamisen edut saadaan täysimääräisesti käyttöön rakennetun ympäristön elinkaaren kaikissa vaiheissa – kaavoituksesta ylläpitoon.

Päättymässä olevassa PRE-ohjelmassa (Built Environment Process Re-engineering) on kehitetty hajautettuun tiedonhallintaan perustuva konsepti, joka mahdollistaa tietomallien linkittämisen ja tiedonjakamisen verkossa ajantasaisesti ja nopeasti. Lisäksi on luotu edellytykset tietomallintamisen läpimurrolle infra-alalla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Käytännön kohteissa testatut inframallintamisen vaatimukset ja –ohjeet ovat valmistumassa ja suomalaiset ovat avainasemassa tiedonsiirtostandardien kansainvälisessä kehitystyössä.

– PRE-tutkimusohjelmassa tehdyn tutkimuksen avulla olemme kyenneet vahvistamaan asemaamme yhtenä tietomallintamisen kärkimaana maailmassa. Mallintamisen avulla meillä on loistavat mahdollisuudet saavuttaa radikaalia kohennusta rakentamisen tuottavuuteen, laatuun ja työturvallisuuteen, sanoo PRE-ohjelman johtoryhmää luotsannut Skanska Oy:n kehitysjohtaja Ilkka Romo.

Käyttäjät näyttävät tietä rakennetun ympäristön huippututkimukseen

Sisäympäristö-ohjelmassa tutkitaan monin tavoin sitä, miten ihmiset kokevat sisäympäristön olosuhteet. Tämän tiedon pohjalta on paremmat edellytykset tuottaa nykyistä viihtyisämpiä, mutta samalla energiatehokkaampia tiloja. Lisäksi ohjelmassa on selvitetty hyvän sisäympäristön ansaintalogiikkoja sekä kokemuksia vihreiden rakennusten markkinoinnista.

EUE (Energizing Urban Ecosystems) –ohjelmassa on tutkittu ekotehokkuuden parantamiskeinoja ja vaikutusketjuja kaupungeissa. Aalto-yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kyseenalaistetaan tiiviin rakentamisen ydinmerkitystä kestävän kehityksen kannalta. Paljon ratkaisevammassa asemassa päästöjen kannalta ovat kuluttajien käyttäytyminen ja valinnat, jotka liittyvät asumiseen, liikkumiseen ja muuhun kulutuskäyttäytymiseen.

 

Lisätiedot

Ari Ahonen, RYM Oy:n toimitusjohtaja, puh. 0400 618 300, ari.ahonen@rym.fi

Anssi Salonen, RYM Oy:n tutkimusjohtaja, puh. 040 514 6181, anssi.salonen@rym.fi

Kirsti Lonka, professori, Helsingin yliopisto, puh. 050 318 2181, kirsti.lonka@helsinki.fi

Ilkka Romo, kehitysjohtaja, Skanska Oy, puh. 050 520 1596, ilkka.romo@skanska.fi

Lue myös nämä!

SHOKkituloksia tietomallintamisen hyödyntämisestä työmaan arjessa

Tulevaisuudessa rakentamisen tietomalleja hallitaan verkossa

SHOK-Summit-2014_tiedote_ SHOK-konseptista otetaan jo mallia ulkomailla.

Jaa