Organisaatio

Yhtiökokous

Yhtiön ylin toimielin on yhtiökokous, jossa ovat edustettuina kaikki osakkaat. Yhtiökokouksessa vahvistetaan vuosittain tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, valitaan hallituksen jäsenet sekä tehdään yhtiön toiminnan kannalta keskeiset rahoituspäätökset.

Hallitus

Yhtiön toimintaa johtaa hallitus, jossa on 11 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt Jari Mäkimattila, VVO-yhtymä Oyj
Timo Nieminen, SRV Yhtiöt Oyj Jan Elfving, Skanska Oy
Hannu Penttilä, Helsingin kaupunki Vesa Ijäs, Lahden Seudun Kehitys Oy, Lahden kaupunki
Kari Ruohonen, Liikennevirasto Mika Eskola, Ramirent Finland Oy
Jukka Noponen, Sitra Mika Löytönen, Betset-konserni
Ilari Aho, Uponor Oyj Jussi Aho, Fira Oy
Juha Kostiainen, YIT Oyj Harri Kailasalo, Lemminkäinen Oyj
Kirsi Hautala, WSP Finland Oy Pekka Metsi, Granlund
Pasi Rajala, Pöyry CM Oy Janne Jormlainen, SPU Systems Oy
Kari Reijula, Työterveyslaitos Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto
Kalle Kähkönen, TTY Jari Puttonen, Aalto-yliopisto

Hallituksen puheenjohtajana toimii Uponor Oyj:n liiketoimintaryhmän johtaja Ilari Aho ja varapuheenjohtajana SRV Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja Juha Kostiainen.

Neuvottelukunta

Jokainen osakas on edustettuna RYM Oy:n neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on toimia hallituksen ja operatiivisen johdon tukena sekä keskustelufoorumina tiedotuskanavana. Yhtiön hallitus nimittää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaan neuvottelukuntaan voidaan kutsua myös sidosryhmien edustajia.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on johtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupungilta ja varapuheenjohtaja johtaja Timo Nieminen YIT Oyj:stä.

Ohjelmavalmistelun ohjausryhmät

Tutkimusohjelmien valmistelua varten kootaan ohjelmien veturiyritysten johtamia valmisteluryhmiä, joissa on 10-12 jäsentä.

Toimisto ja toimihenkilöt

Unioninkatu14, 4. kerros, 00130 Helsinki
Toimitusjohtaja Ari Ahonen, puh. 0400 618 300, ari.ahonen(at)rym.fi
Tutkimusjohtaja Anssi Salonen, puh. 040 514 6181, anssi.salonen(at)rym.fi

Jaa